Lääkäreille

Käytännön ohjeita ja koulutusta lääkäreille antikoagulaatiosta

Jos sinulla ei vielä ole salasanaa, voit tiedustella sitä osoitteesta internet.palaute@bayer.fi

PP-XAR-FI-0213-1/05-2019